Blog

Semaiskolen – uddannet personale har de bedste forudsætninger

Det er vigtigt i vores arbejde på Semaiskolen, at vi rummer det hele menneske. Vi arbejder med mennesker og vores vigtigste opgave er, at forstå den enkelte og fra dette udgangspunkt ønsker vi at hjælpe vores beboer til et mere meningsfyldt liv med sunde relationer.

Semaiskolen

Derfor lægger vi også stor vægt på uddannelse hos vore medarbejdere. Her er omdrejningspunktet for Semaiskolen, at medarbejderne har en faglig og pædagogisk uddannelse samt erfaring. Dette er med til at gøre Semaiskolen til en skole og et opholdssted hvor medarbejderne har den optimale forståelsesramme omkring den enkelte ung. Endvidere lægger Semaiskolen stor vægt på efteruddannelse, således at vore medarbejdere kan arbejde ud fra nyeste og evidensbaserede tilgange og perspektiver.

Pædagoguddannelsen er socialpædagogernes grunduddannelse, som giver kvalifikationer til at arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen er en 3,5 års professionsbacheloruddannelse med skiftevis teoretisk undervisning og praktikperioder på en institution. Efter et års indledende fællesdel kommer en specialisering af 2,5 års varighed indenfor social- og specialpædagogik. Den praktiske erfaring igennem praktikperioder og specialisering indenfor social- og specialpædagogik er med til at gøre den ny-udklækkede pædagog rustet til arbejdet med børn, unge og voksne med ekstra behov(skal det kaldes noget andet end ”ekstra behov”.

Kunne du tænke dig, at vide mere om hvad en socialpædagog laver kan du læse mere her.